รู้จักมานะออร์คิด

รู้จักมานะออร์คิด

ร้านมานะออร์คิด

 

มานะ ออร์คิด ฟาร์ม เป็นฟาร์มปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขนาดใหญ่ บนเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ในจังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งความรู้และพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายระดับประเทศ พื้นที่แบ่งเป็นสัดส่วน คือ ร้านค้าซึ่งตั้งอยู่ริมถนนปิ่นเกล้า-นครไชยศรีใกล้พุทธมณฑล ห่างกรุงเทพ เพียง 5 นาที แปลงปลูกเลี้ยงเพื่อการตัดดอก แปลงปลูกกล้วยไม้กระถาง แปลงพัฒนาและทดสอบสายพันธุ์ กล้วยไม้นับเป็นสินค้าแนวแฟชั่นที่ต้องการความแปลกใหม่ในด้านสีสัน ที่มีความทันยุค ทันสมัย ดังนั้นกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ จึงต้องมีการผลิตป้อนสู่ตลาดตลอดเวลา

ปัจจุบัน มานะ ออร์คิด ฟาร์ม ได้พัฒนาสายพันธุ์จนได้ลูกผสมที่มีความสวยงามหลากหลายสีสัน มากกว่า 10 เฉดสี ที่มีคุณภาพดี หลายร้อยสายพันธุ์ เป็นความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของการพัฒนาปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทย เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่ มานะ ออร์คิด ฟาร์ม ได้เน้นงานด้านการพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการกล้วยไม้จำนวนมาก และ หนึ่งในนั้นคือสิทธิบัตรคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งเป็นสิทธิคุ้มครองเป็นครั้งแรกในประเทศ และใช้กับกล้วยไม้สกุลหวายเป็นชนิดแรกเช่นกัน